top of page
IMG_6736.jpg

psykoTerapi

Det finns många anledningar till varför man söker psykoterapeutisk hjälp. Det kan exempelvis handla om depression, känslomässiga svårigheter, ångestproblem, relationsproblem eller för att man har upplevt något svårt i livet. När du söker hjälp hos mig försöker vi först och främst sätta fingret på vad som är problemet och sedan tar vi ställning tillsammans om vi ska inleda en psykoterapeutisk kontakt. En kontakt varar mellan ca 8 - 50 träffar beroende på behov. Jag är skolad inom både de stora traditionerna kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) och har genomfört ett års vidareutbildning i relationell traumaterapi

(Moaiku). Jag drar främst inspiration från affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi, ACT (acceptance & commitment therapy) samt kroppspsykoterapi. Hur terapin går till i praktiken bestäms utifrån ditt behov som klient och den viktigaste ingrediensen för ett gott utfall är alliansen och relationen mellan mig som terapeut och dig som klient. Jag har avtal med Region Skåne och tar emot remisser för psykodynamisk terapi (PDT). Läs mer om terapi på remiss här. 

vägledande samtal & Stödsamtal

Ibland känner man sig lite vilsen eller att man sitter fast och det kan räcka med ett eller ett par samtal. Jag har goda erfarenheter av denna typ av kontakt. Hör av dig och beskriv vad du sitter med.

IMG_6812.jpg

Coaching & friskvård

För dig som vill optimera ditt liv eller din prestation. Här handlar det om att främst detektera och korrigera obalanser i ditt privatliv eller i din yrkesroll. Vi tar ett helhetsgrepp på dig och genomlyser ditt liv och försöker belysa områden där du läcker välbehövlig energi. Vi utforskar och provar praktiska verktyg och strategier för att optimera din hälsa och din prestation såväl socialt som i din yrkesroll.

Konsult & organisation

Jag handleder arbetsgrupper och kan hjälpa till med att utveckla trygga och modiga arbetslag som genomsyras av en rak och tydlig kommunikation och som minimerar undergrupperingar och bitterhet. Jag har lång erfarenhet av arbete på behandlingshem. Jag samarbetar med Västkust Psykologi i Landskrona i organisationsfrågor och kan ta konsultuppdrag över hela Skåne.

IMG_6740.jpg

PRISER

Psykoterapi: 1000 kr (45 minuter). För remiss klicka här

Vägledande/stödsamtal: 1000 kr (45 minuter)

Coaching: 1200 kr ex. moms (60 minuter)

Avbokning sker senast 24 timmar innan besök annars debiteras full taxa. För remissbesök debiteras 400 kr.

Handledning & Konsultuppdrag:
Handledning i grupp: 1600 kr per timme.
Psykologisk behandling & utredning: 1200 kr per timme.
Andra typer av uppdrag enligt överenskommelse. Priser exklusive moms. 
bottom of page