top of page

Psykoterapi på remiss

Rörlighet psykologi ingår i Region Skånes Vårdval Psykoterapi och jag är ackrediterad för behandlingsformen psykodynamisk terapi lång (PDT). Det innebär att du har möjlighet att komma hit med en remiss från din vårdcentral. Läkaren på din vårdcentral gör en bedömning om du är lämpad för terapi för dina problem eller besvär. Inom vårdval psykoterapi behandlas patienter med lättare till medelsvår depression, ångest, stress eller posttraumatiskt stressyndrom. Patienterna är 16 år eller äldre.

 

Om du får en remiss så skall du själv hitta en behandlare enligt det fria vårdvalet. Det kan vara svårt att hitta en tid och det är bra att höra av sig till olika vårdgivare. När du väl har fått en tid så kostar varje besök 200 kr upp till frikortsgränsen vid 1400 kr och därefter är besöken kostnadsfria. En avgift på 400 kr tillkommer på besök som inte avbokas senast 24 timmar innan bokat besök.

 

Remissen gäller för upp till 20 besök under ett och ett halvt år. Du har som patient rätt att när som helst avbryta behandlingen. Om du väljer att avbryta inom de fem första besöken gäller din remiss fortfarande och du kan söka hos en annan vårdgivare med samma remiss. Har du däremot gått sex gånger hos samma vårdgivare kommer remissen att vara bunden dit och det tillkommer en karenstid innan du kan få en ny. Det är därför viktigt att det känns givande för dig som patient om du väljer att fortsätta efter fem besök.

Länkar:

Psykodynamisk terapi

Välj mottagning för psykoterapi

Om du är missnöjd med vården

bottom of page