top of page
LOGO2.png
IMG_6788.jpg

Om Mig

Mitt namn är Johan Strååht och jag är legitimerad psykolog. Jag har jobbat som psykolog sedan jag tog examen höstterminen 2018 från Lunds universitet. Innan jag startade egen mottagning jobbade jag för Nämndemansgården i Sverige på tre olika avdelningar med utredning, handledning och psykologisk behandling av olika slag. I mitt arbete på behandlingshem har jag fått möta många olika sorters människor från alla samhällsklasser, med vitt skilda psykologiska svårigheter och allvarsgrad, som alla haft missbruk som gemensam nämnare.  

Innan jag blev psykolog har jag jobbat med en mängd olika saker. Jag har bland annat varit aktiv inom restaurangbranschen som kökschef och drivit egen restaurang. Jag har haft en innehållsrikt liv och har en bred och brokig erfarenhetsbakgrund som hjälper mig i mitt arbete med människor. Jag är personligt intresserad av bland annat existensiella frågor, personlig utveckling, kroppen och rörelse.

 

 

Jag anser att när man upplever något svårt i livet som utmanar ens resurser har man även en chans att växa som människa. I mitt arbete med klienter har jag som intention att hålla en balans mellan att vara omhändertagande och utmanande. Det är viktigt att klienten känner sig trygg nog att vara modig. Jag uppmanar mina klienter att vara ärliga, nyfikna, öppna och vänliga i relation till sig själva och sina utmaningar.

bottom of page