top of page
Tropical Leaves

Vad Händer?

Personal Image

Metoder

Jag har i min grundutbildning till psykolog både fått träning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Psykodynamisk terapi (PDT). Jag har efter utbildningen fördjupat mig i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som är en gren av KBT. Jag har även jobbat med affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi (AEDP) i mitt arbete med klienter. Jag har även genomgått ett års vidareutbildning i Relationell traumaterapi (Moaiku) i Köpenhamn. 

Vilken terapimetod som blir aktuell i mitt arbete bestäms ut av klientens behov, tycke och smak samt dennes förutsättningar. Metoden är egentligen sekundär till den relation och arbetsallians som skapas i rummet. Det viktigaste är alltså att terapeut och klient hittar tillit och kan skapa en trygg plats för att arbeta med de ofta svåra saker som klienten kommer med. 

Certifications

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

Qualifications

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

bottom of page